Välkommen till advokat Rita Lord, Lords Advokatfirma AB

vattendrag
 
  Engagemang, kvalitet och personligt bemötande.

Jag har arbetat som jurist sedan 1992, medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan november 2015.
Inom följande verksamhetsområden kan jag erbjuda mina tjänster:
 
 

§ Miljörätt

 • Miljöfarlig verksamhet
 • Vattenverksamhet
 • Tillstånds- och anmälningsärenden
 • Efterbehandlingsansvar
 • Ansvarsutredning
 • Miljöskadestånd
 • Vattenskyddsområde

§ Vatten och avlopp

 • Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster - kommunalt va
 • Rådgivning - tvistelösning
 • Ansvarsutredning
 • Skadestånd
 • Va-mål i domstol

§ Fastighetsrätt

 • Fastighetsöverlåtelse
 • Fastighetsbildning
 • Servitut
 • Ledningsrätt
 • Gemensamhetsanläggning
 • Hyresrätt
 • Arrenderätt
 • Plan- och bygglagen
 
 

Kontakt:

Lords Advokatfirma AB

Post- och besöksadress:
Kungsgatan 16, 2 tr, 632 18 Eskilstuna

Tel: 073-985 93 97
E-post: e-post

Org.nr 556871-5329. Innehar F-skattebevis.

© 2022

 
Rekommenderad upplösning 1024x768 eller högre. T.ex. med webläsaren Firefox - W3C Validator - Powered by EPM hosting services.